همگام با فن آوری جهانی

شرکت” دانش آرا رنگ” با هدف همگام شدن با فن آوری جهانی، افزایش کیفیت خدمات و محصولات در حوزه رنگ تاسیس شده است. رقیب جدی برندها: تنوع، محصول مناسب و خدمات این سازمان باعث گردیده رقیب جدی برای برندها گردد.

توسعه بازار پویا

بازارهای مالی پویا با عمق مناسب، منافع گوناگونی برای هر سازمانی ایجاد میکند. ایده های خلاقانه:شرکت “ دانش آرا رنگ” با بکارگیری ایده های نو در جهت افزایش راندمان و بهبود کیفیت محصولات خود همواره در تلاش بوده است و سیاست خودرا بر این اساس نهاده است.

توسعه اقتصادی بر پایه دانش

براساس سیاست  شرکت” دانش آرا رنگ”، تاثیر بسیار دانش، به عنوان عامل اصلی تولید بویژه در صنایع جدید و دانش بنیان و‌نیز عامل اصلی بهره وری کلی عوامل تولید، در حوزه اقتصاد دانش پایه مهم بوده است.

نو آوری و کارآفرینی

سیاست شرکت “دانش آرا رنگ”  نو آوری و کارآفرینی است. نوآوری عمل مختص کارآفرینی است. نو آوری فرآیندی است که کارآفرینان توسط آن فرصت ها را به ایده های قابل عرضه به بازار تبدیل میکنند.